Rules of Survival: Tổng hợp bộ kí tự đặc biệt cực đẹp để anh em đặt tênHiện nay, tựa game Rules Of Survival đang được anh em game thủ cực kỳ quan tâm đến và hầu như cộng đồng cũng như số lượng anh em game thủ tham gia vào tựa game mobile này cực kỳ đông đảo. Không chỉ là anh em game thủ trong nước, mà còn có những anh em game thủ ở Sever nước ngoài mang đến cho người chơi cuộc chiến không hồi kết.

Rules of Survival: Tổng hợp bộ kí tự đặc biệt cực đẹp để anh em đặt tên

Chơi game hay, giỏi, tán gái tốt và Rank thật cao. Tuy nhiên, đòi hỏi các bạn phải có cái tên thật hay và đặc biệt với người chơi khác. Với bộ kí tự đặc biệt Rules Of Survival, anh em có thể tha hồ tìm kiếm và ghép cho mình với những cái tên cực kỳ độc đáo và hấp dẫn cho người chơi.

Kí tự dạng chữ cái

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Á À Ă Ắ Ằ Ẵ Ẳ Â Ấ Ầ Ẫ Ẩ Ǎ Å Ǻ Ä Ǟ Ã Ȧ Ǡ Ą Ā Ả Ȁ Ȃ Ạ Ặ Ậ Ḁ Ǽ Ǣ Ḃ Ḅ Ḇ Ć Ĉ Č Ċ Ç Ḉ Ď Ḋ Ḑ Ḍ Ḓ Ḏ É È Ĕ Ê Ế Ề Ễ Ể Ě Ë Ẽ Ė Ȩ Ḝ Ę Ē Ḗ Ḕ Ẻ Ȅ Ȇ Ẹ Ệ Ḙ Ḛ Ḟ Ǵ Ğ Ĝ Ǧ Ġ Ģ Ḡ Ĥ Ȟ Ḧ Ḣ Ḩ Ḥ Ḫ Í Ì Ĭ Î Ǐ Ï Ḯ Ĩ İ Į Ī Ỉ Ȉ Ȋ Ị Ḭ Ĵ Ḱ Ǩ Ķ Ḳ Ḵ Ĺ Ľ Ļ Ḷ Ḹ Ḽ Ḻ Ḿ Ṁ Ṃ Ń Ǹ Ň Ñ Ṅ Ņ Ṇ Ṋ Ṉ Ó Ò Ŏ Ô Ố Ồ Ỗ Ổ Ǒ Ö Ȫ Ő Õ Ṍ Ṏ Ȭ Ȯ Ȱ Ǫ Ǭ Ō Ṓ Ṑ Ỏ Ȍ Ȏ Ơ Ớ Ờ Ỡ Ở Ợ Ọ Ộ Ǿ Ṕ Ṗ Ŕ Ř Ṙ Ŗ Ȑ Ȓ Ṛ Ṝ Ṟ Ś Ṥ Ŝ Š Ṧ Ṡ Ş Ṣ Ṩ Ș Ť Ṫ Ţ Ṭ Ț Ṱ Ṯ Ú Ù Ŭ Û Ǔ Ů Ü Ǘ Ǜ Ǚ Ǖ Ű Ũ Ṹ Ų Ū Ṻ Ủ Ȕ Ȗ Ư Ứ Ừ Ữ Ử Ự Ụ Ṳ Ṷ Ṵ Ṽ Ṿ Ẃ Ẁ Ŵ Ẅ Ẇ Ẉ Ẍ Ẋ Ý Ỳ Ŷ Ÿ Ỹ Ẏ Ȳ Ỷ Ỵ Ź Ẑ Ž Ż Ẓ Ẕ Ǯ

Kí tự dạng chữ thường

Ký tự: ˆˆ º ø µ Þ œ Š Ñ Ž Ÿ ♥ ███ ˜˜ ღ ☻ ▲ ⊙ $ ஜ۩۞۩ஜ ♫ ╩ ◢♂◣◥♀◤ € ♠ ♣ ♥ ♦ ✴ ☼ ℃ ℉ ϟ
Chữ A: à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ ā ä å æ
Chữ B: ß
Chữ C: ĉ ç č
Chữ D: ð đ
Chữ E: é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ē ĕ ė ę ě ë
Chữ F: ƒ
Chữ G: ĝ ğ
Chữ I: í ì ỉ ị ĩ ī ĭ ï î
Chữ L: Ł
Chữ N: ń ň ŋ ñ Ñ
Chữ O: ò ỏ ọ õ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ợ ỡ õ ō ŏ ő ö
Chữ R: ŕ ř
Chữ S: ś ŝ š
Chữ U: ú ù ủ ụ ũ ư ứ ừ ự ử ữ ū ŭ ů ű ü û
Chữ Z: Ž
Chữ Y: ý ỳ ỷ ỵ ỹ ŷ ÿ Ÿ

Bộ kí tự dạng Code

Alt+15 ¤     Alt+153 Ö   Alt+0163 £
Alt+21 §     Alt+154 Ü   Alt+0164 ¤
Alt+35 #     Alt+155 ¢   Alt+0165 ¥
Alt+36 $     Alt+156 £   Alt+0166 ¦
Alt+64 @     Alt+157 ¥   Alt+0167 §
Alt+128 Ç     Alt+160 á   Alt+0168 ¨
Alt+129 ü     Alt+161 í   Alt+0169 ©
Alt+130 é   Alt+162 ó   Alt+0174 ®
Alt+131 â   Alt+163 ú   Alt+0175 ¯
Alt+132 ä   Alt+164 ñ   Alt+0179 ³
Alt+133 à   Alt+165 Ñ   Alt+0182 ¶
Alt+134 å   Alt+166 ª   Alt+0185 ¹
Alt+135 ç   Alt+167 º   Alt+0190 ¾
Alt+136 ê   Alt+168 ¿   Alt+0200 È
Alt+137 ë   Alt+170 ¬   Alt+0202 Ê
Alt+138 è   Alt+171 ½   Alt+0203 Ë
Alt+139 ï   Alt+172 ¼   Alt+0205 Í
Alt+140 î   Alt+173 ¡   Alt+0206 Î
Alt+142 Ä   Alt+174 «   Alt+0207 Ï
Alt+143 Å   Alt+175 »   Alt+0208 Ð
Alt+144 É   Alt+225 ß   Alt+0211 Ó
Alt+145 æ   Alt+230 µ   Alt+0212 Ô
Alt+146 Æ   Alt+241 ±   Alt+0215 ×
Alt+147 ô   Alt+246 ÷   Alt+0216 Ø
Alt+148 ö   Alt+248 °   Alt+0217 Ù
Alt+150 û   Alt+250 ·   Alt+0218 Ú
Alt+151 ù   Alt+253 ²   Alt+0219 Û
Alt+152 ÿ   Alt+0162 ¢   Alt+0248 ø

Bảng kí tự đặc biệt rules dạng mũi tên

《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚
⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭
⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺
↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡
↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙
↘ ↗ ↖ ← ↑ → ↓ ↔
↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦
↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱
⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭
⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯
↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾
↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆
⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐
⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘
⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢
➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴
➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼
➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸
➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

Bảng kí tự đặc biệt rules dạng ngôi sao

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖
✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰
✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊
❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡

Tên kí tự đặc biệt Rules hình cây súng

01: ︻┳═一
02: ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──
03: ⌐╦╦═─
04: ︻┳デ═—
05: ̿ ̿’̿’̵͇̿̿
06: ▄︻̷̿┻̿═━一
07: ╾━╤デ╦︻
08: Ⓞ═╦╗
09: _/﹋_
10: (҂`_´) -Pèng
11: <,︻╦╤─ ҉ – –
12: _/﹋_

Một số tên nick độc đáo trong game rules of survival được tạo bằng các kí tự đặc biệt bạn có thể tham khảo:

〖ƙɦởї ƙɦốη ƙɦổ
❖︵taulàsͥ�ͣ�ͫ1♔
︵✰ɱìηɦ էαø ċɦấρ ɦếէ®
ᴳᵒᵈ乡кнởι кнốи кнổ✿‿
♔⋆ɦọċঔɗốէঔηɦấէঔℓớρ⋆♔
︵⁹⁶๓ìภђ tค๏ ςђấק ђết☠
❖︵в๏уঔđẹρঔϮɾลเ♔
♔⋆bốঔ¢ứঔđểঔ¢ση⋆♔
๖ۣۜ¢ụ¢¢ứттɦầηbíツ
❖︵boyđẹpͥtrͣaͫi♔
✠bốঌcứঌđểঌconঔ
₆₇₈₉¢ụ¢¢ứттнầивí✎﹏
๖ۣۜƝƘ☆๒๏ץঔđẹקঔtгคเ‿✶
【ℓếυʋãїχầυ】
【кɦ๏áเ︵⁹⁰ฑǥɦĩล︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰Ϯɦíςɦ】
༺ℓãηɠঔкɦáċɦ༻
ᎮᏁ丶ℓếυνãιχầυ︵❣
❤кнσáι︵⁹⁰иɢнĩα︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰тнí¢н ͜✿҈
༺lãngkhͥáͣcͫh༻
ƒさ→ঌ¢ưт∂íинвờмôι♚
➻❥кнσáι✔νợ✔тнằиɢ✔вạи☆
꧁кїɱঔċʉէε꧂
ƒさ→ঌςưt๔íภђ๒ờ๓ôเ♚
「кɦøáї✔ʋợ✔էɦằηɠ✔вạη」
꧁kimͥcuͣtͫe꧂
࿐ℓòッνăиッ¢ốиɢ
✿҈ ꧁ηɠɦèσηɦư¢σηмèσ꧂
❖︵Ϯลųঔℓàঔşốঔß♔
꧁ℓòッʋăηッċốηɠ꧂
✾n9hè0như(0nmè0╰❥

Với bộ kí tự đặc biệt này, anh em có thể tha hồ ghép cho mình những cái tên cực kỳ độc đáo.

Rules of Survival: Tổng hợp bộ kí tự đặc biệt cực đẹp để anh em đặt tên
4.6 sao (7 phiếu)