Run an Empire – Game thực tế ảo kết hợp chiến thuật và chạy bộRun an Empire là một game gọi vốn thành công trên Kickstarter từ năm 2014. Mùa hè này, game mới bắt đầu ra mắt ở Anh và nhanh chóng thu hút 40.000 người đăng ký. Hôm nay, game đã chính thức ra mắt trên Android và iOS.

Run an Empire - Game thực tế ảo kết hợp chiến thuật và chạy bộ

Về cơ bản, Run an Empire là một game chiến thuật xây dựng thành trì cơ bản. Tuy nhiên để thu thập tài nguyên, bạn sẽ phải xách giày lên và chạy (hoặc đi bộ) ở ngoài đời thật. Các khu vực bạn chạy qua cũng chính là lãnh thổ đã được đánh của bạn.

Run an Empire - Game thực tế ảo kết hợp chiến thuật và chạy bộ

Chạy càng nhiều và rộng, lãnh thổ càng lớn và tài nguyên thu thập càng cao. Đế chế của bạn qua đó cũng sẽ lớn mạnh hơn so với người khác. Ở chiều ngược lại, Run an Empire rõ ràng không phải một game dành cho người lười.

Nhà phát triển Location Games cho biết đặt mục tiêu 10 triệu người chơi trên tất cả các nền tảng vào năm 2019.

Link tải: Android | iOS

Run an Empire – Game thực tế ảo kết hợp chiến thuật và chạy bộ
5 sao (2 phiếu)